Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Zobacz, gdzie kupić kontenery hakowe

Nie wszystkie odpady mogą trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z przechowywaniem oraz przewozem śmieci. Żeby ich uniknąć, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do składowania oraz przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Pośród nich można wymienić m.in. firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywozu gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]