Kursy – pierwsza pomoc

W Polsce co roku ginie parę tysięcy osób wyłącznie z tego powodu, że świadkowie zdarzenia nie są w stanie udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki. Odpowiedzią na tak zatrważające statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet pozwolą oszczędzić czas i pieniądze, jednak nauka ma charakter bardziej teoretyczny. Zajęcia tradycyjne wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia treningów z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – części szkolenia

Zagadnienia omawiane w czasie kursu, są uzależnione od wspólnych uzgodnień organizatorów z odbiorcami szkoleń. Na pewno, powinny się w nim pojawić takie elementy, jak bezpieczeństwo własne, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz co zrobić, w przypadku omdleń czy porażenia prądem.