Ważne badania psychologiczne operatorów

Na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badania-operatorow/ zamówisz badania operatorów Bielsko Biała

Kiedy mówi się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zwykle kojarzymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je zrobić. Obowiązek ten prawo nakłada też na operatorów koparek, wózków, dźwigów i podobnych pojazdów. Dlaczego zachodzi taka konieczność i na czym badania tego rodzaju polegają?

Czy badania operatorów są potrzebne?

Ustawa szczegółowo wskazuje, przedstawiciele jakich zawodów muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których właściwa sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób trzecich. Poza tym, jeśli chodzi o okoliczności, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, relatywnie często dochodzi w nich do wypadku, a duża część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli niedostateczną koncentracją, kłopotami ze wzrokiem czy nieodpowiednią reakcją. Zdolności te obniżają się wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej się zalicza, i z tego powodu robienie tego rodzaju kontroli jest tak istotne.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, którym poddaje się kierowców i operatorów, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Sprawdza się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o widzenie po zmierzchu oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a ponadto zdolność oceny odległości, prędkość reakcji i poziom koncentracji. Istotna jest także przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe przecząco lub twierdząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zwykle nie trwają one dłużej niż trzydzieści minut.
Jeżeli chodzi o to, jak długo badania są ważne, to jest to zależne przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Zwykle są to trzy-cztery lata, a w przypadku osób powyżej 50 lat – jeden-dwa lata.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]