Rozwój pracowników – jak o niego zadbać?

rozwój kompetencji pracowników, rozwój kompetencji

Wzrasta grono pracodawców, którzy zauważają, że rozwój pracowników w znacznym stopniu wpływa na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zmotywowani pracownicy posiadający szeroki arsenał kompetencji miękkich to przecież ważny fundament każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – wypróbowane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich osobistych predyspozycji oraz kompetencji może wspomóc właściciela firmy w kompletowaniu kadry, która będzie przygotowana na trudne wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC zrealizowanej przez kompetentnego specjalistę można odkryć, który z pracowników manifestuje umiejętności przywódcze i będzie rzetelnym liderem zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na różne sposoby – m.in. w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W czasie sesji z pracownikami stosowane są uznane techniki szkoleń, np. wywiady, zadania grupowe, symulacje oraz omówienie konkretnego przypadku (case studies). Przy ich użyciu można ujawnić utajony potencjał kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po ukończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej pracę z kadrą w postaci coachingu.

Poszczególne etapy audytu AC/DC

Rzetelny audyt jest rozdzielona na wiele części. Rozpoczyna się od analizy kompetencji wymaganych do pełnienia danej funkcji w przedsiębiorstwu. W następnej kolejności audytor dobiera narzędzia, które zostaną wykorzystywane w czasie sesji. Trzecim stadium jest powiadomienie o celach sesji i tego, co planuje się z jej pomocą uzyskać. Równie ważne jest też miejsce, w którym zostaną poprowadzone sesje z pracownikami – musi ono dawać komfort, który wspomoże realizację założeń audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna czy też grupowa) jest prowadzona przez doświadczonych doradców zawodowych, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Czas trwania sesji wynosi co najmniej cztery godziny. Po jej zakończeniu Klient otrzymuje szczegółowy, spersonalizowany protokół, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich silne strony i podane są informacje, jak należy przeprowadzić kolejny etap rozwoju pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]