Osuszanie murów po zalaniu powierz profesjonalistom

Nawet gdy obiekt budowlany ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają dość nisko, istnieje niebezpieczeństwo, że z biegiem czasu ściany będzie przenikać wilgoć. Może się to wydarzyć także niespodziewanie z powodu podtopienia lub w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a nieraz pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w następstwie uszkodzonej lub nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie fundamentów – w pierwszej kolejności ustalenie przyczyn

Zawilgocenie murów nie świadczy od razu, iż budowla nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim należy zacząć od zlokalizowania przyczyn powstawania wilgotnych plam. We wnętrzach takich jak kuchnie, niewietrzone piwnice i toalety pojawiająca się na murach pleśń jest często rezultatem przecieków z uszkodzonego tarasu bądź dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają zastosowania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia stosownej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty oraz ściany budowli lub gdy doszło do podtopienia na skutek powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla fachmanów z zakresu hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania murów

Specjaliści, którzy mają rozległe doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od analizy przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Stanowi to podstawę do wybrania najodpowiedniejszych sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki puchną i odpadają, a na ścianach pojawiają się plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez mury. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda wspina się w górę – nieraz wręcz na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, szczególnie w starych budynkach, jednakże można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą ścian, która powstrzyma wznoszenie się wilgoci wzwyż. Następną fazą, rzecz jasna po dokładnym przygotowaniu murów, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie ścian wymaga czasami odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem kompetentnego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej mat bentonitowych, izolacji bitumicznej czy papy termozgrzewalnej, a następnie wykonanie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. Nierzadko niezbędne będzie również naprawa łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych części budynków, jak dylatacje, przepusty rur i płyty posadzkowe, żelbetonowe.