Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Sprawdź tłumaczenia rosyjski Kraków na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Kilka ostatnich lat to okres napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się też ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia pracy lub nauki w Polsce.

Kiedy konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Rosji, Kazachstanu czy Ukrainy. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Dlatego aby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]