Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków

Za sprawą otwarcia się Polski na rynki z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń realizują multum zwykłych i poświadczonych translacji na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i zwykłych obywateli.

Mimo, że online bez trudu można wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, nadal nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest nierzadko obowiązkowe, przykładowo jeśli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się orientacyjnie wyliczyć koszt przekładu. Od czego zatem zależy koszt tłumaczeń?

Okoliczności kształtujące ostateczny koszt tłumaczenia

Ostateczną cenę translacji dokumentu kształtują poniższe elementy:
1. Język, na który bądź z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (francuski, portugalski) albo germańskich (szwedzki, angielski) będzie na pewno tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest generalnie o kilkadziesiąt procent tańsze niż translacja na język obcy.
3. Poziom trudności tłumaczenia albo poruszane w dokumencie tematy. Przekład artykułów medycznych, dokumentów handlowych lub prac dyplomowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla danej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, aby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niepożądanych pomyłek.
4. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy szykować portfel na wyższe ceny.

Czym różni się tłumaczenie uwierzytelnione od przekładu zwykłego?

Trzeba podkreślić, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo paszport albo dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny oraz oznacza czy tłumaczenie powstało z kopii, odpisu lub oryginału. Tłumacze przysięgli przeważnie mają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w razie konieczności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]