Dla kogo przeznaczone są badania psychologiczne kierowców?

Na http://www.testybielsko.pl zamówisz badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale także poznania cech psychologicznych jednostki, które niezbędne są do pełnienia konkretnych prac. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy muszą wykonać badania psychotechniczne, bardzo często mocno się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę nie należy się bać. Całość badań składa się z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji oraz testów aparaturowych, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Uwzględniają między innymi intro- oraz ekstrawersję, psychotyzm i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog sięga po stereometr, wirometr, aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Osoby, które muszą nosić okulary, powinny tylko pamiętać, aby zabrać je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E. Przejść muszą je także osoby, które zamierzają wykonywać zawód instruktora lub egzaminatora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów kierowców taksówek i na operatorów wózków widłowych. Trzeba podkreślić, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna w zależności od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Należy poddać się im wyłącznie raz.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]