Czym zajmują się detektywi i jak mogą pomóc Tobie?

Usługi detektywów cieszą się popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo przydatne także dla pracodawców – pozwalają np. zweryfikować czy pracownik będący na L-4 faktycznie nie jest w stanie pracować lub czy informacje zawarte przez niego w zgłoszeniu o pracę są zgodne z prawdą. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje powinien posiadać detektyw i w rozwiązaniu których spraw może być pomocny.

Detektyw – niezbędna jest licencja

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. By legalnie pracować w tym zawodzie, trzeba posiadać odpowiednią licencję, która wydawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby podchodzące do egzaminu muszą też spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, obywatelstwa jednego z krajów należących Unii Europejskiej oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Warunkiem jest także bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywów?

Gros zleceń, które realizują detektywi dotyczy różnego rodzaju spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się między innymi jeśli podejrzewamy, iż nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam też ustalić faktyczną wysokość zarobków byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.