Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Zajrzyj tu, żeby zlecić badania kierowców Bielsko Biała

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego rodzaju testom. Są one wymagane w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić zatem, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć jedynie wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem odpowiedniej aparatury. Podczas badań znaczenie ma wiek badanego, gdyż sprawdzane umiejętności słabną wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność testów, to badania kierowców zwykle wykonuje się co 5 lat, ale gdy ukończyli 60 lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, muszą poddawać się badaniom corocznie.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]