Które kierunki studiów cieszą się największą popularnością?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to dylemat, przed którym rok w rok staje tysiące maturzystów. Nieraz wybór ten stanowi o rozwoju przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów zaczęły się tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki studiów są najbardziej oblegane.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów po raz kolejny na podium znajduje się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani komputerami coraz częściej wybierają też dziedziny pochodne, które mają olbrzymi potencjał przyszłościowy. Są to oczywiście automatyka i robotyka, które nie są przecież kierunkami innowacyjnymi, jednakże dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być uważane, za studia dla hobbystów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci wybierają z reguły zarządzanie i psychologię. Kolejno w zestawieniach uplasowały się prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (np. rachunkowość i finanse), wszelkie filologie (zwłaszcza angielska) czy budownictwo.

Najwięcej chętnych na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny orientalistyki (sinologia i japonistyka), a także matematyki. Nie łatwo dostać się też na wydziały związane z wzornictwem, filmem i teatrem czy kreowaniem wizerunku. Warto zaznaczyć, że wysoka liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów ubiega się przecież o przyjęcie nawet na parę kierunków na raz.

Jak trafnie wybrać kierunek studiów?

Stojąc przed wyborem kierunku warto wziąć pod uwagę zainteresowania, ale także ewentualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy aczkolwiek pamiętać, iż dany kierunek nie musi determinować przyszłej kariery. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą dowolnie uzupełniać zdobyte kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one tworzone na większości uniwersytetów i akademii i w większości wypadków nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby się na nie zapisać. Wystarczy dysponować tytułem magistra, inżyniera bądź licencjata.

Młody człowieku, pamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można również dodatkowo rozwijać swoje umiejętności m.in. poprzez pracę w stowarzyszeniach uczelnianych bądź wolontariatach. Warto wykorzystać te 5 lat jak najlepiej.