Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Użyj bezpłatny generator not księgowych na https://flobo.io/generator-not/.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy należy wystawiać noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. może natomiast wystawić notę na 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, taką notę można przekazać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez wymogu wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. W końcu opóźnienie w przelaniu należności może być kwestią chwilowych problemów z wypłacalnością albo zwyczajnego przeoczenia dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych – gdzie szukać?

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie zawarto we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które posiada również skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]