Skuteczna i tania windykacja należności? To możliwe!

Zajrzyj na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/, aby odnaleźć informacje dotyczące windykacji faktur.

Jest sporo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Systematyczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Wierzyciel może dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji długu. Choć termin ten większości ludzi negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika szereg działań dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta droga windykacji okaże się nieskuteczna, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wysyła porównywalną liczbę faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w określonym terminie bezsprzecznie wzrasta. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – poprawi terminowość wpłat u swoich klientów

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może przygotować swoje harmonogramy czynności podejmowanych wobec nie płacących klientów, wyznaczając między innymi odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie poskutkują, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, gdy wymienione wyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie przychodzących należności, a po pewnym okresie przynosi także znaczną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]