Metoda kasowa a podatek VAT

Tutaj uzyskasz szczegółowe wiadomości o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie nie rozpatruje czy na koncie płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po wpływie płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – dla kogo?

Brak pojawienia się na koncie opłat w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm często znajdują się w położeniu, gdy muszą wiele razy przypominać kontrahentowi o wniesieniu należności za wykonane usługi bądź sprzedane towary. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, nawet dobrze prosperująca firma może stracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej wpłaty. Mając na uwadze wspomniany wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, jednakże powinni oni mieć świadomość, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Niezbędne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do ciągłego śledzenia wpływu opłat

Biura rachunkowe nierzadko odwodzą niewielkie biznesy od rozliczania metodą kasową podatku VAT. Zwykle przyczyną tego jest po prostu kwestia ciągłego kontrolowania wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak skrupulatnego ich pilnowania, by nie przegapić terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm wystawiających co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Z kolei już przy kilkuset dokumentach monitoring przelewów przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia likwidację niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]