Czy można zamówić gram lub uncję złota lokacyjnego online?

Więcej o gramie złota na https://goldbroker.pl/zloto-inwestycyjne/.

Coraz częściej martwimy się o emeryturę i o przyszykowanie się na potencjalną “czarną godzinę”. Z tej przyczyny zwykle zabiegamy o to, aby co pewien czas odkładać niewykorzystane środki finansowe na lokacie czy też po prostu na koncie w banku. W ostatnim czasie jednakże ten sposób jest mało rentowny – niskie oprocentowanie lokat i nieustanna inflacja sprawiają, iż oszczędności nie zapewniają profitu, a w zasadzie to z miesiąca na miesiąc tracą siłę nabywczą. Nic więc zaskakującego w tym, że pojawiło się zainteresowanie odmiennymi metodami inwestycji, w tym również kupnem złota lokacyjnego.

Złoto lokacyjne – papiery wartościowe i sztabki

Inwestowanie w metale szlachetne polega na zakupie ich wówczas, kiedy ich wartość rynkowa jest niewysoka i zbyciu ich, kiedy ta wartość podniesie się. Ale należy podkreślić, że nie każdy wyrób ze złota jest uznawany za kruszec inwestycyjny, stąd np. nabywanie złotej biżuterii nie można nazwać lokatą w złoto. To, co jest złotem lokacyjnym jest przejrzyście określone przez polski prawodawstwo, w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z obowiązującej ustawy jest to głównie złoto próby co najmniej 0.995 w sztabkach lub płytkach. Z kolei złote monety bulionowe muszą spełnić inne wymagania, by zostały nazwane za złoto inwestycyjne. Muszą mieć próbę 0.900 lub wyższą, być wyemitowane nie dalej niż w 1800 r. i co najistotniejsze – muszą być obowiązującym środkiem płatniczym w kraju, który je wyemitował. Monety bulionowe to nie numizmaty, toteż nie uznaje się ich jako okazy kolekcjonerskie. Ustawa określa jeszcze jeden typ złota inwestycyjnego – złoto reprezentowane przez papiery wartościowe.

Złoto lokacyjne – co można nabyć online?

W ofercie krajowych dystrybutorów złota lokacyjnego bez problemu spotkać można rozpoznawalne na całym globie monety bulionowe z między innymi Chin oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i sztabki złota. Zakupy można dokonywać też przez internet i nie jest to oferta tylko dla dużych inwestorów. Ci mniej zasobni znajdą w internecie zróżnicowaną ofertę sprzedaży złotych bulionówek o wadze 1/2, 1/4 lub 1/10 uncji trojańskiej, jak i złota w pojedynczych sztabkach o wadze 5, 2, lub 1 g. Dostępne jest też złoto w „combibarach” pozwalających na odseparowanie z nich, a później zbycie indywidualnych sztabek złota.

Dane adresowe:
ADACTUS Sp. z o. o.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

Mob.: +48 880 555 111
E-mail: [email protected]