Porady prawne w zakresie zachowku, dziedziczenia spółek i podziału spadku

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy wszechstronna pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego. Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nabycia spadku czy dział spadku. Nie są nam też obce problemy prawne związane z zachowkiem czy dziedziczeniem przedsiębiorstw lub udziałów w spółkach.

Spadki – rola kancelarii prawnej

Współpracę w sprawach spadkowych zaczynamy od swobodnej rozmowy z Klientem i od omówienia problemu, z jakim do nas przychodzi. Ważne jest, aby już przy pierwszym spotkaniu w sposób kompleksowy, klarowny i zrozumiały zaprezentować oraz wytłumaczyć zainteresowanemu zawiłość sprawy. Następnym etapem jest zapoznanie się z konieczną dokumentacją, także pomoc Klientom w jej zgromadzeniu, a w dalszej kolejności przygotowanie wraz ze spadkobiercami stosownej dla charakteru sprawy metody działania i opracowanie odpowiednich pism. Podejmujemy wszelkie starania, by rozwiązywać problemy Klientów w każdym stadium sprawy spadkowej, oferując pomoc prawną zarówno przy projektach testamentów, jak i już reprezentując ich na etapie spadkowego postępowania sądowego. Oferujemy wsparcie także dla Klientów dążących do pozasądowego rozwiązywania sporu. W takim przypadku proponujemy wsparcie i przygotowanie w negocjacjach ugodowych.

Sprawy spadkowe – szczególny rodzaj postępowań

Charakter spraw spadkowych, pomoc osobom, które dopiero co straciły swoich krewnych, wymaga pełnego zrozumienia i subtelnego podejścia. Częstokroć wiąże się to z kooperacją z wieloma zaangażowanymi emocjonalnie krewnymi, dla których prawne uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym postrzegane jest jako bolesny obowiązek. W takich wypadkach zespół naszej kancelarii, wykorzystując wieloletnie doświadczenie, które jest bezcenne, prowadzi sprawę spadkową podejmując działania pełne empatii.