Gdzie i jak wykorzystuje się lepkościomierze?

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga niezwykłej precyzji i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z przyrządów wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak one działają?

Lepkościomierz – dokładny pomiar dla wielu gałęzi przemysłu

Wiskozymetr, szerzej znany jako lepkościomierz, to urządzenie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu stosowana jest w wielu sektorach przemysłu – między innymi przy produkcji papieru, opakowań, w zakładach chemicznych, jak również w branży motoryzacyjnej i spożywczej. Sprawdzeniu poddawane są płyny – asfalt, żywice, lakiery i klej. W zakładach chemicznych zwykle używany jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, kinetycznej oraz dynamicznej. Przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest szczegółowe sprawdzenie jakości produktu, a także optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów.

Lepkościomierz – rodzaje aparatów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze posiadają sensor, mierzący temperaturę i lepkość oraz przetwornik, do którego przekazywane są pomiary. Dane są następnie przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się 2 bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoPro oraz ViscoScope. Aparatura różni się od siebie konstrukcją, przeznaczeniem oraz sposobem działania. Lepkościomierz ViscoScope posiada cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope sprawdza się przy badaniu cieczy zanieczyszczonych. Z kolei Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wykonujące ruch posuwisto-zwrotny i służy do diagnozowania czystych cieczy.